e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
  

  รูปแบบการบริการ (Support Service)

บริการสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน และหมดระยะประกัน (In and Out Warranty Repairing)
Epson ServiceIntermec Global Service Partner
  • บริการรับซ่อมสินค้าทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ
  • บริการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะประกันฟรี
  • บริการซ่อมสินค้าที่หมดระยะประกัน
สัญญาบริการ (Service Contract)
  • รับบำรุงรักษา Hardware & Software โดยทำสัญญาแบบ Outsourcing Service
  • การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เป็นรายครั้งหรือจะทำเป็นสัญญารายปี
บริการอะไหล่ (Sparepart)
  • ขายอะไหล่แท้จากผู้ผลิต เช่น Posilfex, Intermec, Epson, Digi, Uniwell เป็นต้น
บริการ On Site Service / Carry In
  • บริการรับซ่อมนอกสถานที่ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน และนอกประกัน
  • • บริการรับซ่อมในสถานที่ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน และนอกประกัน
บริการ Customer Service อื่น ๆ ได้แก่
  • บริการให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ แก้ไขปัญหาด้านการใช้งาน ทั้งทางโทรศัพท์ อี-เมล์ และแฟกซ์

Epson ServiceIntermec Global Service Partner