e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
  


  ศูนย์บริการซ่อมมาตราฐาน (EMC Service)Epson ServiceIntermec Global Service Partner

เป็นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ในการให้บริการทางด้าน (Call Center) แก้ไขปัญหา และการให้ความรู้ทางโทรศัพท์ , (On site Service) การให้บริการซ่อม ณ จุดที่ติดตั้งเครื่อง , (Return to Service Center) การให้บริการซ่อม ณ สำนักงานบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการในการทำสัญญาบริการบำรุงรักษา (MA) และซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง รวมไปถึงการ รับซ่อมเครื่องบันทึกเงินสด, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ, เครื่องชั่ง Digital, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, และอุปกรณ์ POS ทุกชนิด

โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

ลักษณะการให้บริการ บริการทางโทรศัพท์
(CALL CENTER)

โทรศัพท์ 02-026-6299
บริการซ่อม ณ. จุดที่ติดตั้งเครื่อง
(ONSITE SERVICE)
บริการซ่อม ณ สำนักงานบริษัทฯ
(RETURN TO EMC SERVICE)
วันทำการ วันจันทร์-อาทิตย์
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่วงเวลา 8.00 – 22.00 น. 8.00 – 17.00 น. 8.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ - - ในกรุงเทพฯ และเขตศูนย์บริการ
  ภายใน 24 ชั่วโมง
- นอกเขตศูนย์บริการ ภายใน 72 ชั่วโมง
-
Epson ServiceIntermec Global Service Partner