e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
   
 
   
   
   
     


Warranty Registration
Software Registration
 
Why to be Partnership?
 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

  1. ในการติดต่อเบื้องต้น ผู้แทนจำหน่ายจะได้รับรหัสลูกค้าเพื่อใช้แจ้งยืนยันการเป็นผู้แทนโดยได้รับตกลง จากบริษัทว่าสามารถซื้อสินค้าได้และมีสิทธิอื่นตามแต่บริษัทจะพิจารณาให้สำหรับผู้แทนจัดจำหน่าย
  2. ได้รับสิทธิในการตรวจสอบราคาสินค้าจากทาง Web Site ของบริษัทโดยบริษัทจะแจ้ง User Name และ Password ให้ทราบทาง Email ที่ให้ไว้เท่านั้น
  3. ได้รับการบริการก่อนขายและหลังขายตามเงื่อนไขข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น
  4. ได้รับรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทตามวาระที่บริษัทจะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการบริการของบริษัท
  5. ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสินค้าและสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
  6. ได้รับการเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมาการฝึกทักษะและกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท
Epson ServiceIntermec Global Service Partner