e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
  Digital Signage Digital Signage
Digital Signage
Digital Signage

ระบบป้ายดิจิตอล

สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ ลูกค้าสามารถประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อโฆษณา ได้ด้วยตนเอง โดยใส่ข้อมูลและรายละเอียด รูปภาพที่ต้องการ วีดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถนำไปใช้งานในหลายรูปแบบ ทั้ง การแสดงเมนูอาหารแบบดิจิตอล (Digital Menu Board) , ตู้โฆษณาแบบระบบสัมผัส (Self-Service Kiosk), ระบบแสดงผล (Digital Signage Display Station)


Member Registration

จุดบริการสมาชิก

จุดบริการสมาชิก หรือลูกค้าทั่วไปด้วยรูปแบบ Kiosk เพื่อรับสมัคร ดูโปรโมชั่น รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือการโฆษณา สินค้าและบริการใหม่ ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนการตลาด รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น และ การจัดทำโพล ต่าง ๆ
Member Registration


Calling System Calling System
Calling System

เครื่องกดเรียกพนักงาน (แบบไร้สาย)

เหมาะสำหรับร้านค้า ที่มีบริเวณกว้าง มีพนักงานน้อย บริการได้ไม่ทั่วถึง เครื่องกดเรียกพนักงานจะทำให้การบริการสะดวก รวดเร็ว เป็นจุดเด่นที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจกลับมาใช้บริการ สามารถเปิดบริการ ขยายพื้นที่นั้นได้มากขึ้น และรองรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้พื้นที่ส่วนตัว บรรยากาศในร้านดูไม่วุ่นวาย เสียงดัง

Epson ServiceIntermec Global Service Partner