e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
  

General Merchandise, Convenient Store solution   
ระบบร้านค้าสะดวกซื้อ แบบครบวงจร : อี-เมอร์แชนท์ รับออกแบบระบบร้านค้าของท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการร้านของท่าน อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว กับสังคมในปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อชั้นนำ คุณภาพสูง ทนทาน เหมาะแก่ธุรกิจของท่าน และโปรแกรมสำหรับจัดการร้านค้า ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม จากศูนย์บริการของบริษัทที่ได้มาตราฐาน

Business Consultant General Merchandise Solution
Epson ServiceIntermec Global Service Partner