e-Merchant ผู้แทนจำหน่าย, ออกแบบระบบร้านค้า, บริการหลังการขาย สำหรับ ร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ
  


ความเป็นมาของ อี-เมอร์แชนท์

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2542

โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ

- Business Solution
- Distributions
- Outsourcing Service
Business Solution

เป็นผู้ให้คำแนะนำ และปรึกษา (Consultation) ทางด้านการจัดการระบบงานต่าง ๆ รวมถึงการรับติดตั้ง (Implementation) เช่น

ระบบบริหารงานธุรกิจค้าปลีก
ระบบบริหารงานร้านอาหาร
ระบบ CRM (Customer Relationship Management)
ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)
ระบบบริหารสินทรัยพ์ (Asset Control Management)
ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automation)
Distributions

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน Retail Automation ชั้นนำ เช่น

POS , POS Peripheral, Touch Monitor, Mobile Computer, Barcode Printer เป็นต้น

บริษัทฯ ได้นำระบบออนไลน์ หรือ B2B มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสามารถดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้
Outsourcing Service

การให้บริการก่อน และหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา (MA) เป็นต้น

และบริษัทฯ ยังได้เปิดศูนย์บริการ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทางสาขาในกรุงเทพฯ และอีกสาขาต่างจังหวัดซึ่งกระจายอยู่ ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปรากร ปทุมธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานีe-Merchant

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

"e-Business"

ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบทางการค้าปลีกในสมัยใหม่
ซึ่งหลากหลายองค์ประกอบ ในระบบธุรกิจ เช่น
การติดต่อสื่อสารข้อมูล, การค้า, การตลาด,
และการบริการ จะถูกผลักดันให้เข้ามาสู่
Virtual World
e-Merchant

เป็นผู้นำทางด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก
e-Merchant

เป็นผู้ให้บริการ, ให้คำปรึกษาระบบธุรกิจค้าปลีก
และอุปกรณ์ต่างๆ

เป็นผู้ดูแลให้บริการด้วย มาตรฐานและคุณภาพระดับสูง

มุ่งมั่นการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกแห่ง Virtual

e-Merchant Company ProfileEpson ServiceIntermec Global Service Partner